Loading...

  Tổng tiền:

  Loading...

  Trang chủ

  Menu sản phẩm

  Loading...

  Sản phẩm đặc biệt

  Cắt May Căn Bản - Phương Pháp Đo, Vẽ, Cắt May

  Kỹ thuật đại cương
  -Bảng sửa chữa các trở ngại khi may.
  -Đặc tính của vài loại vải thông dụng.
  -Nhận định các loại hàng vải.
  -Hướng dẫn chọn hàng vải màu sác phù hợp với thể chất.
  -Công việc chuẩn bị trước khi thực hiện một kiểu quần áo…
  * Phương pháp đo, vẽ, cắt may
   

  Triệu Thị Chơi
  9786048910471
  118.000 đ
  • Chia sẻ qua viber bài: Cắt May Căn Bản - Phương Pháp Đo, Vẽ, Cắt May
  • Chia sẻ qua reddit bài:Cắt May Căn Bản - Phương Pháp Đo, Vẽ, Cắt May

  Thông tin sản phẩm:

  Kỹ thuật đại cương
  -Bảng sửa chữa các trở ngại khi may.
  -Đặc tính của vài loại vải thông dụng.
  -Nhận định các loại hàng vải.
  -Hướng dẫn chọn hàng vải màu sác phù hợp với thể chất.
  -Công việc chuẩn bị trước khi thực hiện một kiểu quần áo…
  * Phương pháp đo, vẽ, cắt may
  -Y phục nữ
  + các kiểu tay ráp
  +Áo bà ba
  +Áo dài

  Từ khóa:

  Sản phẩm liên quan