Loading...

  Tổng tiền:

  Loading...

  Trang chủ

  Menu sản phẩm

  Loading...

  Sản phẩm đặc biệt

  Mọi Chuyện Đều Tùy Duyên

  Mọi Chuyện Đều Tùy Duyên

  Mọi Chuyện Đều Tùy Duyên là tập truyện ngắn nói về những điều gặp hàng ngày, ngững gì xảy ra trong cuộc sống một cách chân thật và gần gũi. Qua mỗi câu chuyện ngắn đó, tác giả đều rút ra những bài học vô cùng ý nghĩa: “Niềm vui của con người được quyết định bởi tâm hồn của họ, người lạc quan sẽ nhắc nhở mình là: hành tây thuộc giống bách hợp; nhưng người bi quan thì cho rằng: bách hợp thuộc giống hành tây. Tâm thái sẽ quyết định tư thái!”

  Trương Thiết Thành
  9786048920678
  39.000 đ
  • Chia sẻ qua viber bài: Mọi Chuyện Đều Tùy Duyên
  • Chia sẻ qua reddit bài:Mọi Chuyện Đều Tùy Duyên

  Thông tin sản phẩm:

  Mọi Chuyện Đều Tùy Duyên

  Mọi Chuyện Đều Tùy Duyên là tập truyện ngắn nói về những điều gặp hàng ngày, ngững gì xảy ra trong cuộc sống một cách chân thật và gần gũi. Qua mỗi câu chuyện ngắn đó, tác giả đều rút ra những bài học vô cùng ý nghĩa: “Niềm vui của con người được quyết định bởi tâm hồn của họ, người lạc quan sẽ nhắc nhở mình là: hành tây thuộc giống bách hợp; nhưng người bi quan thì cho rằng: bách hợp thuộc giống hành tây. Tâm thái sẽ quyết định tư thái!”

  Từ khóa:

  Sản phẩm liên quan